top of page

בחירת מידה מתאימה למחסן גינה

לפני קביעת השטח הנדרש למחסן יש למדוד את הרוחב והעומק של איזור ההתקנה, מידות החוץ חשובות לקביעת התאמת הגודל של המחסן בזמן שמידות הפנים מציינות את שטח האחסוןכ​החלוקה העיקרית היא בדרך כלל לפי הרוחב הכללי ומפתח הדלת, עומק המחסן משתנה בהתאם לדגם וסוג המחסן.

הטבלה הבאה מפרטת את סוגי המחסנים ואת אפשרויות השימוש האופיניים:
טבלאות תוכן.jpg

!חשוב לדעת​

  •  חשוב להשאיר מקום גם לדלתות המחסן גינה 
  •  המחסן גינה צריך להיבנות על משטח מיושר 
bottom of page