top of page

הרכבת מחסן גינה​

המחסנים שלנו מיועדים להתקנה ועיגון על משטחים צמודי קרקע, לכן אנחנו ממליצים שלא להתקינם בדירות גג \ פנטהאוז ומרפסות. הקפדה על חובת העיגון בהתאם למפורט בהוראות ההרכבה הכרחית לשמירת תנאי אחריות היצרן של המחסן

יש להתקין את המחסן גינה על משטח מאוזן ויציב בכדי לעמוד בתנאי מזג האוויר השונים.

       .בכל שאלה אתם מוזמנים להתייעץ עם צוות המומחים שלנו

 

לפני הרכבת מחסן גינה

  • יש לנקות את פני השטח היטב כדי לוודא שהמחסן יעמוד על הבסיס ללא הפרעה 

  • כדי לאפשר הרכבה נוחה ובטוחה חשוב לוודא כי השטח סביב אתר ההרכבה פנוי 

  • יש לוודא מרחק של 5 ס"מ לפחות בין בסיס המחסן וקצה היסודות

  • יש להקפיד על הוראות ההרכבה המצורפות ולא לבצע אילתורים או שינויים במוצר

  •  רצוי להרכיב את המחסן על ידי 2 אנשים ובמזג אוויר מתאים

bottom of page