top of page

גודל הפרגולה​

גודל הפרגולה נקבע לפי השטח הפנוי להתקנה. פרגולות אלומיניום על-ידי Canopia מבית פלרם מוצעות במגוון מידות קבועות המאפשרות התאמה לשטחים שונים. חלקים שונים בפרגולה גמישים להתאמה בעת ההתקנה, למשל מיקום הרגליים וגובה החיבור לקיר.

מידות עומק 

כדאי לבחון מהו הרוחב הרצוי עבורכם. הפרגולות מוצעות בעומק (מרחק מהקיר) 3 מטרים (ניתן לברר זמינות 4 מטרים בהזמנה מיוחדת).

מידת רוחב 

בחנו מהו הרוחב המקסימלי והמינימלי מבחינתכם.

מידות הפרגולה קבועות ומצוינות בעמוד המוצר הרלוונטי.

גובה 

הפרגולה מתחברת לקיר בגובה מסוים מתוך טווח המאפשר גמישות בהתקנה.

שימו לב - אם קיימת דלת או חלון הפרגולה צריכה להיות מותקנת מעליהם.

פרגולות Canopia מבית פלרם מאפשרות להתאים את גובה החיבור לקיר ולשנות את זווית השיפוע, והן את מיקום הרגליים – שמאלה\ימינה וגם פנימה \ החוצה. בתרשים מטה תוכלו לראות קווים מקווקווים הממחישים את הגמישות האפשרית בגודל הפרגולה
 
שימו לב: ככל שקו החיבור של הפרגולה לקיר יהיה גבוה יותר - רוחב הפרגולה יצטמצם בהתאמה
PatioCover_4_dimensions_260_305a_HEBREW-
bottom of page