top of page

גודל הפרגולה

גודל הפרגולה נקבע לפי השטח הפנוי להתקנה. פרגולות אלומיניום על-ידי Canopia מבית פלרם מוצעות במגוון מידות קבועות המאפשרות התאמה לשטחים שונים. חלקים שונים בפרגולה גמישים להתאמה בעת ההתקנה, למשל מיקום הרגליים וגובה החיבור לקיר.

מידות עומק – כדאי לבחון מהו הרוחב הרצוי עבורכם. הפרגולות מוצעות בעומק (מרחק מהקיר) 3 מטרים (ניתן לברר זמינות 4 מטרים בהזמנה מיוחדת).

מידת רוחב – בחנו מהו הרוחב המקסימלי והמינימלי מבחינתכם. מידות הפרגולה קבועות ומצוינות בעמוד המוצר הרלוונטי.

גובה – הפרגולה מתחברת לקיר בגובה מסוים מתוך טווח המאפשר גמישות בהתקנה. שימו לב - אם קיימת דלת או חלון הפרגולה צריכה להיות מותקנת מעליהם.

Palram_PatioCover_Feria_3x4.25_Dimension

פרגולות Canopia מבית פלרם מאפשרות להתאים את גובה החיבור לקיר ולשנות את זווית השיפוע, והן את מיקום הרגליים – שמאלה\ימינה וגם פנימה\החוצה. בתרשים מטה תוכלו לראות קווים מקווקווים הממחישים את הגמישות האפשרית בגודל הפרגולה

 

שימו לב: ככל שקו החיבור של הפרגולה לקיר יהיה גבוה יותר - רוחב הפרגולה יצטמצם בהתאמה

PatioCover_4_dimensions_260_305a_HEBREW-
bottom of page