top of page

ביטול עסקה

מדיניות החזרות וביטולים

 

א. כל הרוכש מוצר באתר www.canopia.co.il רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

 

על מנת לבטל עסקה אנא מלאו את הטופס בתחתית העמוד והשלימו: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה, כתובת מייל וטלפון ליצירת קשר.

ביטול עסקה ייעשה על ידי הצרכן תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על הביטול תימסר לחברה מאת הצרכן בעל פה או בכתב, באחד מהאמצעים הבאים: בטלפון, במקום העסק, בפקס, בדוא"ל, בדואר או בקישור הייעודי לביטול העסקה הממוקם בעמוד הראשי של האתר.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם והמוצר יוחזר לחברה על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי האתר, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר לחברה על חשבון החברה.

לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

החברה תמסור לצרכן במייל ובדואר חשבונית מס זיכוי.

סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אך לא תדרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול. הצרכן יציג לפני החברה אחד מהמסכים המפורטים בחוק.

 

*ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב ל- Canopia, באמצעות פקס מספר 04-8486901 

ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות בחברה info.il@palram.co.il, או ע"י הודעת סמס או וואטצאפ למספר טלפון 052-7717700.

לתשומת ליבך, ניתן לבטל באתר זה רק עסקאות שנעשו מול חברת פלרם ישראל בע"מ או נסלקו ע"י פלרם ישראל בע"מ.

תודה רבה על פנייתך. אנו נענה בהקדם.
bottom of page